Ændre henvisning til hospital

 

VIL DU PÅ ET ANDET HOSPITAL?

Som patient kan du som udgangspunkt frit vælge mellem alle offentlige hospitaler i hele landet. En hospitalsafdeling kan dog afvise patienter, hvis afdelingen har væsentligt længere ventetid end andre lignende afdelinger.

Hvis du gerne vil til et andet offentligt hospital, kan du kontakte den afdeling du er henvist til. De vil så sørge for, at sende din henvisning til det hospital du har valgt.

På www.venteinfo.dk kan du se ventetiden på de offentlige hospitaler, og du kan kontakte Patientkontoret, hvis du har brug for hjælp.

Vælg et privathospital (udvidet frit sygehusvalg)

Hvis du ikke kan tilbydes behandling inden for de gældende frister, kan du i nogle tilfælde også vælge at komme på et privathospital. Dette kaldes udvidet frit sygehusvalg.

Læs mere om udvidet frit sygehusvalg på Patienkonteret Region Midts hjemmeside.